Chelsea wil steun­pi­laar Bay­ern ha­len

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chelsea FC toont zich bij­zon­der am­bi­ti­eus op de trans­fer­markt. De Lon­den­se club wist zich al te ver­ster­ken met Ha­kim Ziy­ech (Ajax) en Ti­mo Wer­ner (RB Leip­zig), maar zijn nog lang niet klaar. Op de ver­lang­lijst staat on­der meer een nieu­we links­back en ook daar­voor mikt men hoog.

De Lon­de­na­ren heb­ben naar ver­luidt een oog­je op Ben Chil­well die mo­men­teel bij Lei­ces­ter Ci­ty ac­tief is. De club lijkt ech­ter niet hap­pig te zijn op het ver­trek van de ver­de­di­ger, aan­ge­zien Lei­ces­ter Ci­ty vol­gend sei­zoen mo­ge­lijk de Cham­pi­ons Le­a­gue in­gaat.

Het be­stuur van Chelsea heeft daar­om een plan B voor zich­zelf op­ge­steld, na­me­lijk David Ala­ba. Dat schrijft The Athle­tic. De 28-ja­ri­ge links­back brak in 2010 door uit de jeugd­op­lei­ding van Bay­ern Mün­chen en ver­o­ver­de in al die ja­ren maar liefst ne­gen lands­kam­pi­oen­schap­pen. Ook dit sei­zoen stond hij door­gaans in de ba­sis.

De Oos­ten­rij­ker be­schikt ech­ter nog over een een­ja­rig con­tract, waar­door Bay­ern Mün­chen hem hoogst­waar­schijn­lijk wil ver­ko­pen. Naast Chelsea zou­den er meer clubs ge­ïn­te­res­seerd zijn in het aan­trek­ken van de er­va­ren ver­de­di­ger, on­der meer de twee ploe­gen uit Man­ches­ter en Li­ver­pool FC wor­den ge­noemd. (VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.