Klopp in tra­nen na win­nen En­gel­se ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De trai­ner van Li­ver­pool, Jür­gen Klopp, was ge­ë­mo­ti­o­neerd en enorm blij van­we­ge het win­nen van de Pre­mier Le­a­gue ti­tel in En­ge­land. Kort na de wed­strijd tus­sen Chelsea en Man­ches­ter Ci­ty werd Klopp ge­ïn­ter­viewd door Sky Sports, waar hij zei geen woor­den te heb­ben voor de ti­tel. Door­dat Chelsea met 2-1 won van

Man­ches­ter Ci­ty is Li­ver­pool niet meer te ach­ter­ha­len voor de club uit Man­ches­ter. Voor het team van Klopp is het de eer­ste En­gel­se ti­tel sinds 1990.

“Het is on­ge­loof­lijk. Kam­pi­oen wor­den met de­ze club is meer dan ik ooit had ge­dacht te be­rei­ken”, al­dus Klopp te­gen Sky Sports. De trai­ner draagt de ti­tel op aan Ken­ny

Dalg­lish, de laat­ste trai­ner die kam­pi­oen werd met de club. “Het is een­vou­dig om het team te mo­ti­ve­ren met on­ze ge­wel­di­ge ge­schie­de­nis.”

“Ik wil­de niet be­trok­ken ra­ken bij de wed­strijd van Ci­ty, maar ik keek en dan word ik dat toch”, ver­volgt Klopp. “Het was een in­ten­se wed­strijd.”

De Duit­se trai­ner zegt ook trots te zijn op zijn spe­lers. “Het is ex­cep­ti­o­neel wat ze de af­ge­lo­pen ja­ren heb­ben ge­daan. Ik ben zo blij. Wat een pres­ta­tie is dit.”

Klopp sluit het in­ter­view af met een tip aan de fans. “Vier dit feest, maar blijf thuis en vier het voor je huis op straat. Blijf vei­lig. De­ze ti­tel is voor jul­lie.” (De Te­le­graaf)

Trai­ner Jür­gen Klopp van Li­ver­pool was ge­ë­mo­ti­o­neerd en enorm blij van­we­ge het win­nen van de Pre­mier Le­a­gue-ti­tel in En­ge­land. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.