Car­ter zet punt ach­ter suc­ce­s­car­ri­è­re

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL Bas­ket­bal­spe­ler Vin­ce Car­ter heeft in een pod­cast of­fi­ci­eel be­ves­tigd dat zijn NBA­car­ri­è­re er na 22 sei­zoe­nen op zit. De 43­ja­ri­ge Ame­ri­kaan ver­klaar­de eer­der al dat hij be­zig was aan zijn laat­ste sei­zoen. Door de coronapand­emie ein­dig­de dat eer­der dan ver­wacht. Zijn club, de At­lan­ta Hawks, be­hoort niet tot de 22 teams die in Dis­ney World, Or­lan­do, het sei­zoen af­ma­ken.

Car­ter is de eni­ge spe­ler die in vier ver­schil­len­de de­cen­nia ac­tief was in de NBA. Nie­mand speel­de meer sei­zoe­nen. Voor ‘Vins­a­ni­ty’ aan zijn 22ste sei­zoen be­gon, werd het re­cord ge­deeld door de ‘Club van 21’: Dirk No­witz­ki, Ro­bert Pa­rish, Ke­vin Wil­lis en Ke­vin Gar­nett.

In 1998 start­te Car­ter zijn NBA-car­ri­è­re bij de Tor­on­to Rap­tors. Na­dien speel­de hij voor New Jersey Nets (20042009), Or­lan­do Ma­gic (20092010), Phoe­nix Suns (20102011), Dal­las Ma­ve­ricks (2011-2014), Memphis Grizz­lies (2014-2017), Sa­cra­men­to Kings (20172018) en At­lan­ta Ha­waks (2018-2020).

In het sei­zoen 1998-1999 werd Car­ter tot ‘Rookie of the Year’ ver­ko­zen. Acht keer zat hij in het All Star Team. Met de Ver­e­nig­de Sta­ten ver­o­ver­de hij in 2000 in Syd­ney olym­pisch goud. Voor­al zijn at­le­ti­sche speel­stijl en spec­ta­cu­lai­re dunks maak­ten hem po­pu­lair. Met zijn trucs op de Slam Dunk Com­pe­ti­ti­on 2000 zorg­de hij voor een nieu­we stan­daard op de­ze bas­ket­bal­show.

Zijn laat­ste wed­strijd speel­de Car­ter op 11 maart. Het werd een 131-136 ne­der­laag te­gen de New York Knicks. Hij scoor­de 25.728 pun­ten in zijn NBA-car­ri­è­re, slechts acht­tien spe­lers de­den be­ter.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.