Kou­li­ba­ly in be­lang­stel­ling bij Man Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ka­li­dou Kou­li­ba­ly (29) mag zich op­ma­ken voor een top­trans­fer. De Se­ne­ga­le­se ver­de­di­ger van Na­po­li staat in de be­lang­stel­ling van Man­ches­ter Ci­ty. Prijs­kaart­je: zo’n 80 mil­joen eu­ro. Ex­club Ra­cing Genk vangt bij een transfer geen per­cen­ta­ge op de door­ver­koop.

Al maan­den gonst het van de ge­ruch­ten over een transfer van Kou­li­ba­ly, een van ’s we­relds bes­te cen­tra­le ver­de­di­gers, naar de Pre­mier Le­a­gue. Maar nu zit het er ook echt aan te ko­men. De sterk­hou­der van de Na­po­li­taan­se de­fen­sie kan naar Man­ches­ter Ci­ty, ploeg van Ro­de Dui­vel Ke­vin De Bruy­ne. De Ci­ti­zens we­ten wat hij moet kos­ten. Na­po­li wil 80 mil­joen eu­ro voor de ex-spe­ler van Ra­cing Genk om zijn boekhoudin­g in even­wicht te hou­den.

Kou­li­ba­ly ar­ri­veer­de in 2012 in Limburg voor 1,3 mil­joen eu­ro van Metz. Twee jaar en 92 wed­strij­den la­ter ver­kocht Genk hem voor bij­na 8 mil­joen eu­ro aan Na­po­li. In­tus­sen is hij het tien­voud waard. Be­lang­rijk: bij de ver­koop van Kou­li­ba­ly aan

Na­po­li dwong Genk geen per­cen­ta­ge op de door­ver­koop af. Het zal dus geen be­drag ont­van­gen voor de na­ken­de top­trans­fer. (HLN)

ad­ver­ten­tie

Man­ches­ter Ci­ty is ge­ïn­te­res­seerd in Ka­li­dou Kou­li­ba­ly en de ver­de­di­ger mag zich op­ma­ken voor een transfer. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.