Ber­get Le­wis weer op de büh­ne

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ber­get Le­wis geeft vol­gen­de maand li­ve­con­cer­ten in Am­ster­dam en Rot­ter­dam. De zan­ge­res treedt op 9 en 10 ju­li op in No­va in Am­ster­dam en op 25 en 26 ju­li in de Maas­si­lo in Rot­ter­dam, maak­te or­ga­ni­sa­tor E&A Events

be­kend.

Het pu­bliek wordt tij­dens het con­cert ge­trak­teerd op een vier­gan­gen­di­ner. Tij­dens de shows

wor­den de co­ro­na­richt­lij­nen ge­volgd en is er vol­doen­de ruim­te om be­zoe­kers an­der­hal­ve me­ter af­stand te kun­nen la­ten hou­den.

(RTL Nieuws/Foto: Pri­vé Po­di­um)

Ad­ver­ten­tie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.