Riya Sen: “Ik maak­te een be­wus­te keus”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Riya Sen die haar loop­baan be­gon in 1998 met het num­mer

maak­te on­langs dui­de­lijk dat ze er be­wust voor koos om Bol­ly­wood de rug toe te ke­ren. “Ik was niet blij met het sexy ima­go dat ik moest pro­mo­ten. Ik voel­de me niet op mijn ge­mak in de rol­len die ik kreeg. Som­mi­ge men­sen von­den toen waar­schijn­lijk dat ik een geen goe­de ac­tri­ce was en ik kan ze niet kwa­lijk ne­men. Ik moest me sexy ge­dra­gen maar ik voel­de me he­le­maal niet op mijn ge­mak. Ik be­sloot toen om af­scheid te ne­men van Bol­ly­wood.” Al­dus Sen die toen be­sloot om te kie­zen voor Ben­ga­li films. “Ik voel me nu he­le­maal op mijn ge­mak. Ik voel me he­le­maal thuis in de­ze we­reld dan in Bol­ly­wood.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.