Har­ry te zwak om Meghan te ver­la­ten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Har­ry en Meghan wor­den niet ge­spaard in Meghan

het nieuw­ste boek van schrijf­ster La­dy Co­lin Camp­bell. Zo noemt Camp­bell prins Har­ry on­der meer ‘zie­lig en zwak’ en haalt ze ook fel uit naar ‘on­be­leef­de’ Meghan.

Camp­bell schrijft dat Meghan zich on­be­leefd zou heb­ben ge­dra­gen op het hu­we­lijk van Har­ry’s bes­te vriend Char­lie Van Strau­ben­zee. “Een vrouw sprak Meghan Mar­kle aan”, staat in het boek. “Ze gaf de her­to­gin com­pli­ment­jes en wens­te haar een ge­luk­ki­ge ver­jaar­dag. Maar Meghan keek haar aan als­of ze een spook had ge­zien. Zon­der ook maar een woord te zeg­gen, liep ze weg.” Camp­bell om­schrijft het ge­drag van Meghan als ‘koud en zeer on­be­leefd’. Ook het ont­bijt de vol­gen­de och­tend ver­liep vol­gens Camp­bell al­ler­minst ge­zel­lig. “Een an­de­re vrouw zei te­gen Meghan dat ze haar be­won­der­de en dat ze bij­zon­der blij was dat prins Har­ry zo’n goe­de vrouw had ge­von­den. Op­nieuw zei Meghan niets en keek ze de vrouw vuil aan. Ze wei­ger­de het he­le ont­bijt lang ook maar iets te zeg­gen.” Camp­bell haalt in haar boek ook uit naar prins Har­ry. “Har­ry is te zwak om haar te ver­la­ten”, klinkt het. “Het me­ren­deel van zijn vrien­den heeft hem de rug toe­ge­keerd, en blij­ven er niet veel meer over en on­der­tus­sen heeft Meghan al­les wat ze wil: een luxe­le­ven in Hol­ly­wood.” (De Te­le­graaf/

Foto:Va­ni­ty Fair)

Yaad Piya Ki Aa­ne Lag (Biz Asia Li­ve/ Foto: In­st­agram) And Har­ry: The Re­al Sto­ry,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.