Am­mit – Cro­co Hip­po Leeuw

Times of Suriname - - ECONOMIE -

Am­mit is de ‘ver­slin­der’ of de ‘zie­len-eter’ (soms Am­mut of Ahe­mait) en het is een de­mon uit de ou­de Egyp­ti­sche My­tho­lo­gie. Na­tuur­lijk is Am­mit een vrouw, want ja, vrou­wen zijn mee­stal (hoe­wel niet al­tijd) de ‘slech­te in­vloed’ in my­tho­lo­gie­ën. Bij­zon­der aan Am­mit, naast haar on­ver­za­dig­ba­re hon­ger naar men­sen­zie­len, was haar ui­ter­lijk. Ze was na­me­lijk deels leeuw, deels nijl­paard en deels een kro­ko­dil. Mocht de le­zer hier niet be­wust van zijn, een nijl­paard heeft het ima­go een schat­tig we­zen te zijn, maar in fei­te zijn het zeer ge­vaar­lij­ke die­ren, en bo­ven­dien vrij agres­sief als je in hun buurt komt. De ou­de Egyp­te­na­ren wis­ten dit, ze deel­den im­mers de Nijl met Nijl­paar­den (van­daar wel­licht de naam…?), en Egyp­te­na­ren van ge­zond ver­stand ko­zen der­hal­ve niet voor niets de­ze set aan we­zens voor een de­mon als Am­mit. Stuk voor stuk moor­de­naars, en niets was min­der toe­pas­se­lijk voor een de­mo­nes die je ziel let­ter­lijk ver­doem­de voor al­le eeu­wig­heid! Am­mit leef­de in de ver­ha­len na­bij de Scha­len der Recht, in Du­at. Du­at lag in de Egyp­ti­sche on­der­we­reld). Het ver­haal wil dat, in de Hal van twee Waar­he­den, Anu­bis het hart woog van de zo­juist over­le­de­ne. Het con­tra­ge­wicht was een veer van Ma’at, de go­din van de Waar­heid, en als ie­mands hart te zwaar was, en der­hal­ve niet puur, dan mocht Am­mit de ziel ver­or­be­ren. Daar­mee werd de ziel voor eeu­wig rus­te­loos, en er was geen ein­de aan de­ze rus­te­loos­heid. Van­daar ‘eeu­wig’. Am­mit werd niet ver­eerd maar ge­vreesd (geen won­der), en we zul­len zien dat de­ze tendens zich voort­zet. De al­ge­me­ne les: Chi­mae­ra-ach­ti­ge we­zens zijn er om te vre­zen en voor te schui­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.