Open­baar ver­voer toch lam

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Par­ti­cu­lie­re Lijn­bus­hou­ders­or­ga­ni­sa­tie (PLO) staat ach­ter het be­sluit van bus­hou­ders van ver­schil­len­de tra­jec­ten om niet te rij­den. Eer­der had de bus­hou­ders­or­ga­ni­sa­tie wel ge­zegd van­af van­daag te zul­len rij­den, maar van­uit di­ver­se hoe­ken is hier­op kri­tiek ge­le­verd.

Ver­schil­len­de bus­chauf­feurs me­nen dat het niet ver­stan­dig is om met de stij­ging van het aan­tal CO­VID-19-ge­val­len de tra­jec­ten te on­der­hou­den. Zij wil­len dui­de­lij­ke richt­lij­nen heb­ben hoe zij het werk weer kun­nen her­vat­ten in de­ze pe­ri­o­de. De bus­chauf­feurs wil­len daar­naast de lock­down-ver­goe­ding die hen be­loofd was, ont­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.