Au­to­be­stuur­der rijdt trens in

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een au­to is vo­ri­ge week aan de Nieuw Zorg­weg ter hoog­te van de Her­ma­nus­weg in de trens be­land. De be­stuur­der had een lich­te kap­wond aan zijn hand en is ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling.

De au­to reed over de Nieuw Zorg­weg ko­men­de van­uit de rich­ting van de Ma­theus­weg en gaan­de in die van de Hi­ra­weg. Ter hoog­te van de Her­ma­nus­weg ver­loor de au­to­mo­bi­list de macht over het stuur en be­land­de in de trens. Hij zat sa­men met een an­der in het voer­tuig. Ver­moed wordt dat de me­de-in­zit­ten­de de be­stuur­der heeft ver­wond met een hou­wer, maar dat is niet dui­de­lijk ge­wor­den. De me­de-in­zit­ten­de ver­liet voor de komst van de po­li­tie de plaats. Vol­gens de be­stuur­der, die mi­li­tair is, had hij wat geld in de au­to, maar hij kon dat op een ge­ge­ven mo­ment niet meer vin­den. Waar­schijn­lijk zou dit geld zijn mee­ge­no­men door de me­de-in­zit­ten­de. De po­li­tie kwam ter plaat­se en scha­kel­de de mi­li­tai­re po­li­tie in. De mi­li­tair ging na het ver­keers­on­ge­luk te­keer. De po­li­tie heeft een hou­wer op de berm aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. De au­to heeft scha­de aan de ach­te­ren rech­ter­voor­zij­de en moest met de sleep­wa­gen wor­den af­ge­voerd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.