BAN uit af­keu­ring over op­schrift 1 ju­li 1913-mo­nu­ment

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE – De ini­ti­a­tief­ne­mer van de be­we­ging Be­wust­wor­ding Afro­su­ri­na­mer Nic­ke­rie (BAN), Le­sley Pels­wijk, noemt het on­ge­past dat het zo­ge­he­ten 1ju­li 1913-mo­nu­ment in Nieuw-Nic­ke­rie dank­baar­heid toont aan ko­ning Wil­lem III van Ne­der­land. Hij denkt dat het mo­ment is aan­ge­bro­ken om het plak­kaat met op­schrift ‘Van een dank­baar volk, aan een edel­moe­dig vorst’ te stu­ren naar een mu­se­um.

BAN wil op die plaats bij het mo­nu­ment een tekst heb­ben die de tijd­geest van de hui­di­ge ge­ne­ra­tie uit­straalt.

“On­ze voor­ou­ders, die door de wit­te man naar hier toe zijn ge­bracht als slaaf en eeu­wen­lan­ge on­der­druk­kin­gen heb­ben ge­kend, hoe­ven nie­mand dank­baar te zijn”, vindt Pels­wijk. Hij vindt dat de tot slaaf ge­maak­ten uit Afri­ka juist bloed, zweet en tra­nen heb­ben ge­ge­ven op­dat de ko­lo­ni­sa­tor rijk­dom­men kon ver­ga­ren. “De zwar­te mens is be­kaaid af­ge­ko­men van sla­ver­nij. En dan moe­ten we ook nog dank­baar­heid to­nen aan een ko­ning? Rot­zooi… kol­der!”, be­toogt de van BAN.

ini­ti­a­tief­ne­mer

Pels­wijk heeft dins­dag een in­lei­ding ver­zorgd via Fa­ce­book. Hij heeft ge­spro­ken over 1 ju­li te­gen de ach­ter­grond van be­wust­wor­ding on­der Afro­su­ri­na­mers in het dis­trict Nic­ke­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.