Steen­bok 22 de­cem­ber - 20 ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je lijkt er­gens over te twij­fe­len en dat zorgt er­voor dat je niet goed op gang komt of te wei­nig ini­ti­a­tief neemt. Na­tuur­lijk zijn be­paal­de ver­an­de­rin­gen best span­nend, maar ze zijn er niet voor niets. Als het in het ver­le­den niet ging zo­als je hoop­te, wil dat niet zeg­gen dat dat nu ook het ge­val is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.