Chel­sea wint mak­ke­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het team van coach Frank Lam­pard won za­ter­dag­avond op ei­gen veld met 3-0 van laag­vlie­ger Wat­ford. Chel­sea had wei­nig te duch­ten van Wat­ford en ze­ge­vier­de uit­ein­de­lijk door doel­pun­ten van Oli­vier Gi­r­oud, Wil­li­an en Ross Bar­kley. N’Go­lo Kan­té viel in de twee­de helft ge­bles­seerd uit.

Chel­sea won zijn eer­ste drie wed­strij­den na de cor­o­na-on­der­bre­king, maar af­ge­lo­pen woens­dag ging het op be­zoek bij stads­ge­noot West Ham Uni­ted ver­ras­send mis voor The Blues (3-2 ne­der­laag). Wat­ford bleek voor Chel­sea de per­fec­te te­gen­stan­der om zich te re­van­che­ren voor dat ver­lies, want de laag­vlie­ger had wer­ke­lijk niets in de melk te brok­ke­len en liet zich ge­wil­lig naar de slacht­bank lei­den. Na een zeer do­mi­nan­te ope­nings­fa­se was het na een klein half­uur voet­bal­len Gi­r­oud die de sco­re open­de voor Chel­sea.

De Fran­se aan­val­ler werd in het straf­schop­ge­bied weg­ge­sto­ken door Bar­kley, waar­na hij de bal met een zeer fij­ne voet­be­we­ging rich­ting de ver­re hoek stuur­de: 1-0. Chel­sea bleef daar­na do­mi­ne­ren en wist op slag van rust ver­der af­stand te ne­men van een ar­moe­dig Wat­ford. Chris­ti­an Pu­li­sic werd in de zes­tien ge­vloerd door Éti­en­ne Capoue, waar­na de straf­schop die volg­de op zeer over­tui­gen­de wij­ze werd be­nut door Wil­li­an.

Chel­sea hoef­de in de eer­ste 45 mi­nu­ten geen en­kel schot op doel te in­cas­se­ren en ging na de on­der­bre­king op de­zelf­de voet ver­der. Gi­r­oud was rond het uur dicht bij zijn twee­de tref­fer van de avond, maar de spits schoot uit een las­ti­ge hoek op doel­man Ben Fos­ter. Kort er­na zeil­de een af­stands­knal van Wil­li­an ra­ke­lings voor­bij het doel van Fos­ter. In de laat­ste twin­tig mi­nu­ten ver­dween het tem­po uit de wed­strijd en moest Chel­sea nog een te­gen­val­ler in­cas­se­ren, door­dat Kan­té uit­viel met ogen­schijn­lijk een ham­string­bles­su­re. Wat­ford was in de ab­so­lu­te slot­fa­se nog dicht bij een aan­slui­tings­tref­fer via Dan­ny Wel­beck en Will Hug­hes, maar zij mis­ten scherp­te in de af­ron­ding. Bar­kley be­paal­de in bles­su­re­tijd uit­ein­de­lijk de eind­stand met een ver­woes­tend schot van­af on­ge­veer tien me­ter, na een as­sist van César Az­pi­li­cue­ta.

(AD)

Ross Bar­kley van Chel­sea draait goed weg. (Foto: EPL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.