Man Uni­ted moest Haal­and ha­len

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted moet zich ver­ster­ken met Er­ling Haal­and. Dat stelt clu­bicoon Paul Scho­les. De Noor­se spits (19) stond af­ge­lo­pen win­ter in de con­cre­te be­lang­stel­ling van de En­gel­se groot­macht, maar koos toen voor Borus­sia Dort­mund.

Met der­tien goals in vijf­tien com­pe­ti­tie­wed­strij­den scoor­de Haal­and in Duits­land aan de lo­pen­de band. Als het aan Scho­les ligt, speelt de Noor­se sen­sa­tie bin­nen­kort op Old

Traf­ford. “Toen er in de win­ter over hem ge­spro­ken werd, had ik hem nog niet veel aan het werk ge­zien”, re­a­geert de oud-spe­ler van Man­ches­ter Uni­ted bij BBC Ra­dio 5 Li­ve. “Bij Dort­mund ging ik eens goed op hem let­ten en toen dacht ik al snel: waar­om heeft Uni­ted hem niet ge­woon ge­haald? Hij is zó goed, nog jong en een ech­te doel­pun­ten­ma­ker. Snel ook, heel snel, en sterk. Mis­schien is hij nu wel als­nog be­schik­baar. Uni­ted zal daar veel geld voor moe­ten neer­leg­gen, maar wat maakt dat uit? Hij lijkt me de re­al deal.”

Man­ches­ter Uni­ted werk­te eind 2019 aan de komst van Haal­and, maar vis­te ach­ter het net. Vol­gens En­gel­se me­dia haak­te Uni­ted de­fi­ni­tief af toen het kamp-Haal­and bleef ha­me­ren op een ont­snap­pings­clau­su­le en een per­cen­ta­ge van een toe­kom­sti­ge trans­fer­som.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.