Sa­ka voegt zich in re­cord­boe­ken Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al heeft za­ter­dag een knap­pe over­win­ning ge­boekt op be­zoek bij Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers (0-2). De ploeg van ma­na­ger Mi­kel Ar­te­ta had dat voor­al te dan­ken aan de prach­ti­ge ope­nings­tref­fer van Bu­kaya Sa­ka op slag van rust. De spits werd met zijn 18 jaar en 303 da­gen daar­mee de jong­ste spe­ler uit de jeugd­op­lei­ding van Ar­sen­al die een doel­punt maak­te voor de club in de Pre­mier Le­a­gue. Daar­naast is Sa­ka na Alex Ox­la­de-Cham­ber­lain de jong­ste En­gel­se doel­pun­ten­ma­ker voor The Gun­ners in die com­pe­ti­tie ooit.

Ar­sen­al had in de eer­ste helft ver­uit het meest de bal, ter­wijl Wol­ves voor­na­me­lijk gok­te op de coun­ter via de snel­le vleu­gel­spe­lers Ada­ma Tra­oré en Jon­ny. Al in de eer­ste mi­nuut had eerst­ge­noem­de kun­nen sco­ren, toen hij door Raúl Ji­me­nez de diep­te in werd ge­stuurd. Doel­man Da­mián Martí­nez was ech­ter snel ge­noeg van zijn lijn om een vroe­ge Wol­ves­tref­fer te voor­ko­men. Daar­na nam Ar­sen­al het ini­ti­a­tief, maar de Lon­de­na­ren slaag­den er nau­we­lijks in gro­te kan­sen te cre­ë­ren.

Ge­vaar kwam er na 25 mi­nu­ten wel van Pier­re-Eme­rick Au­bameyang, die de bal plots voor zijn voe­ten vond in de zes­tien, maar het schot van de Frans-Ga­bo­nees mis­te kracht. Tien mi­nu­ten la­ter was zijn col­le­ga-aan­val­ler Ed­die Nke­tiah nog dich­ter­bij: een re­flex van goa­lie Rui Pa­tri­cio én een beet­je hulp van de paal voor­kwa­men een doel­punt. Op slag van rust zou die goal als­nog vol­gen, toen Sa­ka goed an­ti­ci­peer­de op een half af­ge­sla­gen voor­zet van links­back Kieran Tier­ney. De jon­ge­ling vol­leer­de de bal zon­der aar­ze­ling in­eens te­gen de tou­wen en maak­te daar­mee zijn eer­ste Pre­mier Le­a­gue-doel­punt: 0-1.

Na rust spel­beeld ver­an­der­de het

en kwam

Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers aan­val­len­der voor de dag. Tra­oré kreeg in de 64ste mi­nuut een enor­me kans op de ge­lijk­ma­ker, door op­nieuw op snel­heid te ont­snap­pen aan de ver­de­di­ging van Ar­sen­al. De Spaan­se vleu­gel­spits wil­de Martí­nez pas­se­ren met een lob, maar zag zijn in­zet ver naast gaan. Daar­na ging de storm lig­gen en bleef Ar­sen­al moei­te­loos over­eind. Alexan­d­re La­ca­zet­te gooi­de het du­el vijf mi­nu­ten voor tijd in het slot, door een la­ge voor­zet van Jo­seph Wil­lock rus­tig aan te ne­men in de zes­tien en ver­vol­gens de ver­re hoek te vin­den: 0-2. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.