Oud-bonds­coach Bra­zi­lië test po­si­tief op cor­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Bra­zi­li­aan­se trai­ner Van­der­lei Luxem­bur­go heeft po­si­tief ge­test op het co­ro­na­vi­rus. De 68-ja­ri­ge coach van top­club Pal­mei­ras is daar­om voor­lo­pig in thui­s­iso­la­tie. Luxem­bur­go heeft geen symp­to­men van CO­VID-19, ver­telt hij in een vi­deo op zijn so­ci­a­le me­dia.

“Bij de tests die Pal­mei­ras re­gel­ma­tig laat doen, test­te ik po­si­tief op CO­VID-19”, zegt de Bra­zi­li­aan, oud­bonds­coach van Bra­zi­lië. ..Ik ben in qua­ran­tai­ne ge­plaatst, maar ik heb ner­gens last van. Ik ben rus­tig, ik heb geen pijn en de dok­to­ren van Pal­mei­ras hou­den me goed in de ga­ten.” Ook vijf spe­lers en drie an­de­re staf­le­den van de club zijn be­smet. Het aan­tal sterf­ge­val­len in Bra­zi­lië als ge­volg van het co­ro­na­vi­rus is op­ge­lo­pen tot bij­na 65 dui­zend.

Luxem­bur­go werk­te bij tal­lo­ze clubs, waar­on­der vrij­wel al­le top­ploe­gen uit Bra­zi­lië. Tus­sen 1998 en 2000 fun­geer­de hij als bonds­coach van de Se­le­ção. Hij won in 1999 met zijn land de Copa Amé­ri­ca. De Bra­zi­li­aan was ook een tijd­je trai­ner van Re­al Ma­drid, maar hij hield het niet lang vol bij de Spaan­se groot­macht.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.