Disha Pa­ta­ni gaat ein­de­lijk op stap

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Disha Pa­ta­ni ging on­langs ein­de­lijk op stap in de stad. Ze hield zich tij­dens haar wan­de­ling aan de CO­VID maat­re­ge­len want ze had haar mond­kap­je op en ze hield zich op een vei­li­ge af­stand van an­de­re men­sen. De Bol­ly­wood-ac­tri­ce die mo­men­teel woont met haar ver­meen­de vriend, Ti­ger Shroff, en zijn fa­mi­lie staat be­kend om haar per­for­man­ce in films zo­als Kung Fu Yo­ga,

en Baag­hi 3 heeft ech­ter nooit ont­kend of be­ves­tigd dat ze een vriend heeft. En­ke­le we­ken te­rug ging Ti­ger Shroff ook al­leen op stap. De fans vra­gen zich af waar­om ze niet sa­men op stap gaan. Zijn ze mis­schien bang dat ze zich niet aan de phy­si­cal dis­tan­ce re­gel zul­len hou­den als ze sa­men uit gaan? Disha zal over en­ke­le we­ken of maan­den weer naast Sal­man Khan te zien zijn in

Ze was in 2019 al naast Sal­man te zien in

Ma­lang Rad­he: Your Most Wan­ted Bhai. Bha­rat. (Ti­mes of In­dia/ Foto: In­st­agram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.