Jen­ni­fer Grey en Clark Gregg schei­den na ne­gen­tien jaar

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De 60-ja­ri­ge Jen­ni­fer Grey en de 58-ja­ri­ge Clark Gregg heb­ben be­slo­ten na een hu­we­lijk van ne­gen­tien jaar te gaan schei­den. en de

gin­gen in ja­nu­a­ri al uit el­kaar, maar be­slo­ten het nieuws nog even niet te de­len.

“Na ne­gen­tien jaar sa­men zijn we in ja­nu­a­ri uit el­kaar ge­gaan, we­ten­de dat we al­tijd een fa­mi­lie zul­len blij­ven die van el­kaar houdt, el­kaar waar­deert en voor el­kaar zorgt”, al­dus de bei­de ac­teurs op hun so­ci­a­le­me­dia­ka­na­len.

Het stel be­na­drukt goed met el­kaar te blij­ven om­gaan en ge­luk­kig te zijn met de tijd die ze sa­men heb­ben be­steed. Grey en Gregg noe­men daar­bij ook hun acht­tien­ja­ri­ge doch­ter Stel­la en be­na­druk­ken dat ze van haar hou­den.

Grey en Gregg heb­ben in hun car­ri­è­res re­gel­ma­tig sa­men­ge­werkt. Het re­centst ston­den ze in 2006 sa­men op de set, toen ze al­le­bei een rol had­den in de film Road to Christ­mas.

(NU/Foto:NY Dai­ly News)

De Dir­ty Dan­cing-ac­tri­ce Agents of S.H.I.E.L.D.-ac­teur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.