Mag je nog eten na acht uur ‘s avonds?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Al­les wat je eet na acht uur ‘s avonds, wordt re­gel­recht om­ge­zet in vet. Dat is wat ons over het al­ge­meen ver­teld wordt. Maar gaat ie­de­re snack voor de tv di­rect naar je heu­pen? Of­te­wel: is ‘s avonds eten echt zo slecht? Vroeg of laat krijgt ie­der­een het te ho­ren: “Na acht uur ‘s avonds moet je niets meer eten; want dat wordt di­rect om­ge­zet in vet”. Je li­chaam zou ‘s avonds in de spaar­stand gaan, waar­door je voed­sel niet meer ver­brandt. Maar is dat wel zo? Word je dik van eten na acht uur? Nee, de tijd waar­op je eet heeft he­le­maal niets met je ge­wicht te ma­ken. In Span­je en an­de­re me­di­ter­ra­ne lan­den zou men ki­lo’s zwaar­der zijn, wan­neer er eni­ge waar­heid in dit ver­haal zou schui­len. Daar schui­ven ze im­mers vóór acht uur niet aan ta­fel. Je wordt al­leen dik­ker wan­neer je meer ca­lo­rie­ën eet dan je no­dig hebt.

Snel­le trek

Het ge­vaar van laat eten is dat je de tijd tus­sen de lunch en het avond­eten gaat vul­len met ca­lo­rie­rij­ke snacks. Het is im­mers ver­lei­de­lijk een hand­je chips of noot­jes te ne­men om de trek te stil­len. En dat zijn nu net de ex­tra’s die aan­zet­ten. En je eet er waar­schijn­lijk bij het avond­eten geen hap min­der om. Het is dus ver­stan­di­ger om snel­le trek te stil­len met wat to­maat­jes of een stuk kom­kom­mer.

Snac­ken voor de tv

Ook wan­neer je wel op een nor­ma­le tijd ge­ge­ten hebt, kan na ach­ten de hon­ger toe­slaan. Niets mis mee, wa­re het niet dat we dan over het al­ge­meen grij­pen naar een zak chips die tij­dens de film leeg­ge­ge­ten wordt. Vaak gaat dit ge­paard met al­co­hol, wat al­leen maar le­ge ca­lo­rie­ën be­vat. Je wordt dus niet dik van het eten na acht uur, maar van wát je eet na acht uur.

Stof­wis­se­ling

Met fruit of een schaal­tje yog­hurt ‘s avonds is niets mis. Ster­ker nog: je stof­wis­se­ling werkt be­ter wan­neer je om de paar uur iets eet. Zorg er al­leen voor dat je ge­zon­de tus­sen­door­tjes in huis hebt, zo­dat je niet ge­dach­te­loos on­ge­zon­de din­gen als koek, cho­co­la­de en chips naar bin­nen propt.

(Ge­zond­heids­net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.