Eis te­gen brand­stich­ting bus Roy­al hill

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ Of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew heeft gisteren te­genA­stran­do D twaalf maan­den on­voor­waar­de­lij­ke cel­straf­ge­ëist­voor­op­zet­te­lij­ke­brand­stich­ting­van­een­bus­teRoy­al­hil­linBro­ko­p­on­doop­28­ju­li.Zij­kwam­niet­to­thet­wet­ti­geen over­tui­gen­de be­wijs van dief­stal mid­dels ge­weld en brand­stich­ting van een wacht­huis­je. Bij de po­li­tie werd aan­gif­te ge­daan.

Astran­do D heeft be­kend een bus in brand te heb­ben ge­sto­ken. De aan­ge­ver ver­tel­de dat hij voor een bus­be­drijf werkt. Hij ver­voert met de bus het per­so­neel van

Iam­gold naar het be­drijf. Op 28 ju­li werd de bus door hem be­stuurd naar Kof­fie­kamp. Hij wacht­te op per­so­neels­le­den om hen te ver­voe­ren. Op een ge­ge­ven mo­ment werd een steen op de bus ge­gooid, waar­na hij weg­ren­de. De bus werd ver­vol­gens met brand­stof over­go­ten en in brand ge­sto­ken. De ver­dach­te heeft het straf­ba­re feit be­kend.

Op 20 ju­li wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.