Pas­sa­giers Ka­balebo wil­len open­baar ver­voer

Times of Suriname - - BINNENLAND -

KA­BALEBO - Pas­sa­giers woon­ach­tig in het be­stuurs­res­sort Ka­balebo moe­ten nu SRD 250 neer­tel­len voor een bus­reis van­uit Apoe­ra naar Pa­ra­ma­ri­bo. Heen- en te­rug­reis kost hen SRD 500.

Ka­pi­tein Car­lo Le­wis van Apoe­ra zegt in ge­sprek met Times of Su­ri­na­me dat dit be­drag veel te hoog is voor hen. Het gaat om par­ti­cu­lie­re bus­jes, waar­in ze­ven tot vijf­tien pas­sa­giers ver­voerd kun­nen wor­den per keer.

Le­wis zegt dat er men­sen zijn die in Pa­ra­ma­ri­bo naar de dok­ter moe­ten. Zij kun­nen de kos­ten hier­voor niet be­ta­len. Naast de trans­port­kos­ten, moe­ten zij ook over­nach­ten en eten. Dit komt neer op on­ge­veer SRD 1000 die zij moe­ten neer­tel­len om een avond in Pa­ra­ma­ri­bo te zijn.

De ge­meen­schap heeft de dorps­hoof­den van Ka­balebo ge­vraagd in­span­nin­gen te ple­gen voor open­baar ver­voer, om­dat dit veel goed­ko­per kan. Be­paal­de men­sen kun­nen niet an­ders, en moe­ten de ho­ge kos­ten be­ta­len. Als zij dit be­ta­len, hou­den zij niets meer over voor de maand.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.