Nieuw be­stuur Li­ons Club ge­ïn­stal­leerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Li­on In­derd­jiet Jaglal is de nieu­we pre­si­dent van de Li­ons Club NieuwNic­ke­rie. Hij heeft de lei­ding over­ge­no­men van Arif Lais­mo­ha­med.

Za­ter­dag­mid­dag vond in de zaal van Con­cord de in­stal­la­tie plaats van het nieuw ge­ko­zen be­stuur.

Jaglal is de zes­tig­ste pre­si­dent van de club. Elk jaar wordt er een nieuw be­stuur ge­ko­zen, dat voor een jaar aan­zit. Li­ons Club NieuwNic­ke­rie is op­ge­richt op 2 de­cem­ber 1960 in dienst van de sa­men­le­ving. De Li­ons Club Nieuw-Nic­ke­rie zet zich in voor de Nic­ke­ri­aan­se ge­meen­schap en ver­gaart mid­de­len om de so­ci­aal zwak­ke­ren te­ge­moet te ko­men. Jaar­lijks voert de club pro­jec­ten uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.