Ocean Vi­king meert aan in Si­ci­lië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIЁ ­ Het red­dings­schip Ocean Vi­king is gisteren met 180 mi­gran­ten aan boord de ha­ven van Por­to Em­pe­do­cle in Si­ci­lië bin­nen­ge­va­ren. De ge­red­de mi­gran­ten zul­len wor­den over­ge­bracht naar het Ita­li­aan­se qua­ran­tai­ne­schip Mo­by Za­za.

De ngo SOS Mé­di­ter­ra­née schreef op Twit­ter dat het wacht op in­struc­ties voor het ont­sche­pen van de op­va­ren­den. De re­ge­ring in Ro­me gaf het schip dit week­end na lang treu­ze­len ein­de­lijk groen licht om aan te me­ren.

De boot van SOS Me­di­ter­ra­née red­de de 180 mi­gran­ten uit on­der meer Pa­k­is­tan, Eritrea en Ni­ge­ria tij­dens vier ope­ra­ties op 25 en 30 ju­ni. Ita­lië en Mal­ta hiel­den hun ha­vens ech­ter ge­slo­ten. Dat deed de span­nin­gen aan boord enorm toe­ne­men. In die ma­te zelfs dat het schip vrij­dag “de nood­toe­stand” moest af­kon­dig­den na een aan­tal vecht­par­tij­en en zelf­moord­po­gin­gen. De rust keer­de pas weer toen een Ita­li­aan­se dok­ter zon­dag aan boord kwam en de op­va­ren­den een snel­le ont­sche­ping be­loof­de. Bij de mi­gran­ten werd een co­ro­na­test af­ge­no­men. (HLN)

Ita­li­aan­se ge­zond­heids­wer­kers aan boord van het schip. (Fo­to: De Stan­daard)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.