Waar­schijn­lijk acht do­den na bot­sing vlieg­tui­gen bo­ven meer

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Acht in­zit­ten­den van twee vlieg­tui­gen zijn waar­schijn­lijk om­ge­ko­men na een bot­sing tus­sen de twee toe­stel­len bo­ven het Coeur d’Ale­nemeer in de Ame­ri­kaan­se staat Ida­ho, meldt nieuws­zen­der CNN. De li­cha­men van twee in­zit­ten­den kon­den uit de wrak­ken wor­den ge­bor­gen voor­dat die zon­ken.

Vol­gens een me­de­wer­ker van de plaat­se­lij­ke she­riff werd de bot­sing ge­meld om 14.20 uur gisteren. Op het meer wa­ren re­la­tief veel re­cre­an­ten aan het va­ren op het mo­ment van de bot­sing. Zo­doen­de wa­ren meer­de­re men­sen ge­tui­ge van de bot­sing en de na­sleep er­van.

In de ver­on­ge­luk­te vlieg­tui­gen za­ten zo­wel vol­was­se­nen als kin­de­ren. Van de slacht­of­fers die niet zijn ge­von­den, wordt ver­on­der­steld dat zij zijn om­ge­ko­men. De vlieg­tuig­wrak­ken, die op on­ge­veer veer­tig me­ter diep­te lig­gen, wor­den naar ver­wach­ting maan­dag of dins­dag ge­bor­gen. De au­to­ri­tei­ten doen on­der­zoek naar de toe­dracht van het on­ge­luk.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.