Elia denkt aan te­rug­keer naar Fey­en­oord

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - El­je­ro Elia (33) heeft nog geen kno­pen door­ge­hakt over zijn toe­komst. Voor Fey­en­oord zou hij met­een te­rug­ko­men naar Ne­der­land, maar van­uit Rot­ter­dam blijft het stil. FC Twen­te is een op­tie, ter­wijl ook bui­ten­land­se clubs con­creet zijn.

Elia kan zijn af­lo­pen­de con­tract ver­len­gen bij Istan­bul Ba­s­ak­sehir, maar heeft vol­gens Voet­bal In­ter­na­ti­o­nal ook een aan­bie­ding uit de Ver­e­nig­de Sta­ten op zak.

Van­uit Bel­gië in­for­meer­de Standard Luik en ook clubs uit de Pre­mier Le­a­gue, Bun­de­s­li­ga en Süper Lig to­nen in­te­res­se.

Een te­rug­keer bij Fey­en­oord ziet Elia he­le­maal zit­ten, maar de club waar­mee hij in 2017 kam­pi­oen werd heeft niet ge­beld. “Ik heb het her­haal­de­lijk aan­ge­ge­ven”, ver­telt hij, “maar Fey­en­oord is na­tuur­lijk niets ver­plicht. Ik weet al­leen ze­ker dat ik ze nog een of twee jaar goed had kun­nen hel­pen.”

Elia ver­telt aan VI dat hij bin­nen ‘echt al­les eens goed op een rij­tje gaat zet­ten’. “Maar pas na de com­pe­ti­tie en de Eu­ro­pa Le­a­gue. Ik voel me nog ont­zet­tend fit en zie en merk dat ik op het hoog­ste ni­veau nog van waar­de kan zijn. Te­ge­lijk heb ik vier kin­de­ren in de leef­tij­den dat ze naar school moe­ten. Wat dat be­treft is het mis­schien be­ter dat ik naar huis kom, of in ie­der ge­val dích­ter naar huis.”

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.