Trump vraagt om ex­cu­ses Nas­car-cou­reur Wal­la­ce

Times of Suriname - - SPORT -

NAS­CAR - Do­nald Trump vraagt zich op Twit­ter af of cou­reur Dar­rell ‘Bub­ba’ Wal­la­ce zijn ver­ont­schul­di­gin­gen al heeft aan­ge­bo­den aan al­le Nas­car-cou­reurs en -ver­te­gen­woor­di­gers, na­dat is ge­ble­ken dat er geen strop in zijn pit­box hing.

Wal­la­ce (de eni­ge Nas­car­cou­reur met een don­ke­re huids­kleur) sprak zich eer­der uit te­gen de om­stre­den con­fe­de­ra­te flag die bij de Ame­ri­kaan­se ra­ce­se­rie wordt ge­bruikt en kreeg daar­voor veel ra­cis­ti­sche re­ac­ties bin­nen. De Nas­car ver­bood uit­ein­de­lijk de vlag.

La­ter leek het er­op dat ie­mand een strop in de pit­box van Wal­la­ce had ge­han­gen, wat werd ge­zien als drei­ge­ment, maar na on­der­zoek van de FBI bleek dat het stuk touw er al tij­den hing en be­doeld was om de rol­deur open te hou­den. Wal­la­ce zelf heeft de­ze strop nooit ge­zien, maar het po­li­tie­on­der­zoek kwam er na­dat een me­de­wer­ker van de ra­ce­baan het stuk touw aan­trof.

Vol­gens Trump moet Wal­la­ce nu sor­ry zeg­gen. ,,Heeft @ Bub­baWal­la­ce zijn ex­cu­ses al aan­ge­bo­den aan al­le men­sen die hem wil­den hel­pen, naast hem ble­ven staan en al­les wil­den op­of­fe­ren voor hem, om er ver­vol­gens ach­ter te ko­men dat het al­le­maal een ho­ax was? Die ho­ax en de vlag-be­slis­sing heb­ben ge­zorgd voor de laag­ste kijk­cij­fers ooit!”, schrijft Trump nu op Twit­ter. Zon­dag werd de Bric­ky­ard 400 ver­re­den in de Nas­car­se­ries. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.