PSG en Ney­mar slui­ten pact over me­ga­trans­fer

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ney­mar en Pa­ris Saint-Ger­main heb­ben een pact ge­slo­ten. De Fran­se top­club gaat zijn te­rug­keer naar FC Bar­cel­o­na fa­ci­li­te­ren in­dien de Ca­ta­laan­se top­club een goed voor­stel pre­sen­teert in Pa­rijs. Het valt wel te be­twij­fe­len of dat de­ze zo­mer nog het ge­val zal zijn. FC Bar­cel­o­na tracht al lan­ger om Ney­mar te­rug te ha­len. Zijn komst was de­ze zo­mer met rood om­cir­keld, maar door de co­rona­cri­sis leek zijn te­rug­keer niet meer aan de or­de in 2020. Het pact tus­sen de Bra­zi­li­aan­se aan­val­ler en

PSG zou ech­ter tóch een ope­ning cre­ë­ren, zo denkt AS.

PSG heeft aan­ge­ge­ven voor zo’n 170 mil­joen eu­ro me­de­wer­king te ver­le­nen. Dat be­drag kan nog da­len in­dien spe­lers als Antoine Griez­mann en/of Ous­ma­ne

Dem­bélé in de deal wor­den be­trok­ken. Ney­mar ligt nog tot me­dio 2022 vast en dus is dit fi­nan­ci­eel ge­zien een aan­trek­ke­lijk mo­ment om toe te slaan. In 2017 be­taal­de PSG zelf nog 222 mil­joen eu­ro voor Ney­mar.

(VN)

PSG zal in de zo­mer mee­wer­ken aan een transfer van Ney­mar naar Bar­cel­o­na, maar de Ca­ta­laan­se top­club moet met een goed voor­stel ko­men. (Fo­to: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.