Doet Pa­ris Hil­ton ook gooi naar pre­si­dent­schap Ame­ri­ka?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na­dat Ka­nye West af­ge­lo­pen week­end be­kend­maak­te zich kan­di­daat te stel­len als pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten, heeft ook Pa­ris Hil­ton een tweet de we­reld in­ge­slin­gerd waar­op het lijkt dat ze een gooi naar het pre­si­dent­schap wil doen. Maar of het nou zo se­ri­eus is...

schreef Pa­ris in de tweet met ster­re­tjes en een Ame­ri­kaan­se vlag. Of ze nou grapt of niet, haar fans zien het wel zit­ten en twit­te­ren: “Ma­ke Ame­ri­ca hot again.”

Ka­nye kon­dig­de in zijn be­richt, dat wat se­ri­eu­zer van aard klonk: “We moe­ten nu de be­lof­te van Ame­ri­ka waar­ma­ken door God te ver­trou­wen, on­ze vi­sie te ver­e­ni­gen en aan on­ze toe­komst te bou­wen. Ik ben pre­si­dents­kan­di­daat.”

Wit­te Huis-cor­res­pon­dent Hun­ter Wal­ker zegt dat Ka­nye een aan­tal dead­lines heeft ge­mist en er in ne­gen sta­ten niet meer op hem ge­stemd kan wor­den. “De sta­ten waar Ka­nye al te laat is om op het stem­bil­jet te ko­men, zijn Texas, New York en Il­li­nois. De top drie in ter­men van kies­col­le­ges.”

(De Te­le­graaf/Fo­to: Us Wee­kly)

“Pa­ris for pre­si­dent”,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.