Ajay De­vgn: “Re­lea­se ver­scho­ven naar 13 au­gus­tus 2021”

Mai­daan

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De re­lea­se­da­tum van Mai­daan is in­mid­dels weer ver­scho­ven. Ajay De­vgn die de hoofd­rol heeft in de­ze sport­film die ge­bas­seerd is op een waar­ge­beurd ver­haal be­ves­tig­de het nieuws en maak­te be­kend dat de film op 13 au­gus­tus 2021 in pre­mi­è­re zal gaan. De film­ma­kers heb­ben be­wust ge­ko­zen voor de­ze da­tum om­dat India in die pe­ri­o­de de On­af­han­ke­lijk­heid viert. De film zou in eer­ste in­stan­tie op 27 no­vem­ber in de bios­co­pen ver­schij­nen maar de re­lea­se werd toen ver­scho­ven naar 11 de­cem­ber. Nu is de re­lea­se­da­tum de­fi­ni­tief ge­steld op 13 au­gus­tus 2021. De fans van Ajay zul­len dus nog lan­ger dan een jaar moe­ten wach­ten om hun idool te zien als de le­gen­da­ri­sche coach,

Sy­ed Ab­dul Ra­him.

De film is ge­re­gis­seerd door Amit Shar­ma. Ga­j­raj Rao en Priy­a­ma­ni heb­ben ook een rol in de­ze film.

(Times of India/ Fo­to: In­st­agram)

Bron­nen ge­ven ech­ter aan dat Aks­hay toe­stem­ming had om een dok­ter te be­zoe­ken. Re­ge­rings­func­ti­o­na­ris­sen ga­ven te ken­nen dat ze zou­den na­gaan wie Aks­hay toe­stem­ming heeft ge­ge­ven om Mum­bai te ver­la­ten.

De ver­te­gen­woor­di­gers van Aks­hay heb­ben in­mid­dels be­ves­tigd dat de be­ken­de Bol­ly­wood­ac­teur van­we­ge me­di­sche re­de­nen moest af­rei­zen van Mum­bai naar een an­der ge­deel­te van India. De be­stuurs­amb­te­na­ren van Nas­hik ga­ven te ken­nen dat de­ze kwes­tie voor hen al dui­de­lijk is en dat de pers bij de func­ti­o­na­ris­sen van Mum­bai moe­ten gaan, in­dien ze nog vra­gen heb­ben.

(Biz Asia Li­ve/ Fo­to: In­st­agram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.