Char­lie Sheen viert jaar zon­der si­ga­ret­ten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Char­lie Sheen was het af­ge­lo­pen week­end pre­cies een jaar van zijn si­ga­ret­ten­ver­sla­ving af. De ac­teur deel­de daar op een be­richt over dat hij richt­te aan zijn lon­gen.

“Lie­ve lon­gen, het is van­daag een jaar ge­le­den dat ik stop­te met ro­ken. Hashtag graag ge­daan!”, al­dus Char­lie. Hij ver­volg­de: “Als ik te­rug in de tijd kon gaan, dan was ik nooit be­gon­nen. Als je twij­felt over stop­pen, ge­loof me: hoe eer­der hoe be­ter.”

Af­ge­lo­pen de­cem­ber vier­de Sheen dat hij twee jaar geen al­co­hol had aan­ge­raakt. In een in­ter­view met Jay Le­no ver­tel­de hij vo­rig jaar dat hij an­der­half jaar eer­der van de ene op de an­de­re dag be­sloot dat hij zijn le­ven an­ders wil­de aan­pak­ken. “Ik wist dat ik iets moest ver­an­de­ren en ik heb sinds die dag geen drank aan­ge­raakt. Mijn fo­cus ligt nu op mijn ge­zond­heid en mijn fa­mi­lie”, al­dus de ac­teur, die in 2015 be­kend­maak­te dat hij se­ro­po­si­tief is.

(De Te­le­graaf)

Twit­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.