Mi­thra sluit deal voor My­ring in drie lan­den

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - Mi­thra Phar­ma­ceu­ti­cals heeft een ze­ven­ja­ri­ge deal ge­slo­ten voor het op de markt bren­gen van zijn con­tra­cep­tie-ring My­ring in Frank­rijk, Po­len en Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Dit maak­te het Waal­se bi­o­tech­be­drijf gis­ter­och­tend voor­beurs be­kend.

Mi­thra sloot de over­een­komst voor het op de markt bren­gen in de­ze drie lan­den met het Ts­je­chi­sche Zen­ti­va.

Mi­thra zal een voor­uit­be­ta­ling krij­gen van Zen­ti­va en de deal is meer dan 2 mil­joen eu­ro waard, al­dus Mi­thra. De rin­gen zul­len in Bel­gië door Mi­thra ge­pro­du­ceerd wor­den.

Vol­gens Mi­thra ver­te­gen­woor­di­gen de drie lan­den een markt­po­ten­ti­eel van bij­na 13 mil­joen eu­ro per jaar. Voor­lo­pig heeft Mi­thra con­trac­ten voor My­ring in 34 lan­den ge­slo­ten. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.