Na­tuur­lij­ke in­sec­ti­ci­den ge­brui­ken

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Ge­bruik af­was­mid­del en wa­ter. Vul een fles met een deel af­was­mid­del en twee de­len wa­ter, en schud goed. Als je mie­ren ziet lo­pen, spuit het meng­sel dan op hen. Ze stik­ken met­een. Veeg de do­de mie­ren op met een nat­te doek en hou de spuit­fles bij de hand voor de vol­gen­de keer. Als je on­die­pe schaal­tjes met zeep­wa­ter neer­zet kun je ook mie­ren ver­moor­den. Lok ze er naar­toe met een spoor van iets zoets. De­ze me­tho­de werkt goed als je een groep­je mie­ren wilt do­den, maar je raakt niet het hele nest kwijt. Als de mie­ren te­rug blij­ven ko­men moet je mis­schien de kern van het pro­bleem aan­pak­ken. Zeep­wa­ter is een na­tuur­lij­ke in­sec­ti­ci­de die de mees­te in­sec­ten doodt, niet al­leen mie­ren. Pro­beer het ook maar eens met kak­ker­lak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.