Ge­bruik boor­zuur(bo­ric acid)

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Dat is vol­le­dig na­tuur­lijk en werkt erg goed te­gen mie­ren. Als ze boor­zuur eten, ver­gif­ti­gen ze hun maag en gaan ze dood. Boor­zuur be­scha­digt het uit­wen­di­ge ske­let ook, net als kie­zel­goer. Je koopt het als wit of blauw poe­der dat je op de plek­ken waar veel mie­ren zit­ten moet strooi­en. Boor­zuur is geen gif­ti­ge pes­ti­ci­de, maar het moet niet door men­sen of huis­die­ren ge­ge­ten wor­den. Ge­bruik het niet op plek­ken waar je kin­de­ren of huis­die­ren spe­len. Ge­bruik het ook niet in de buurt van eten, zo­als in je keu­ken­kast­jes. Boor­zuur is niet gif­tig voor nut­ti­ge in­sec­ten, vo­gels, rep­tie­len of vissen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.