In­di­a­se za­ken­man over straat met gou­den mond­kap­je

Times of Suriname - - PANORAMA -

De rij­ke 49-ja­ri­ge on­der­ne­mer Shan­kar Kur­ha­de is in

India een op­val­len­de ver­schij­ning. Hij gaat over straat met een 60 gram gou­den mond­kap­je, in acht da­gen op maat ge­maakt, van 3500 eu­ro. “De men­sen vra­gen om sel­fies en fo­to’s.”

Kur­ha­de, een za­ken­man uit de stad Pu­ne in het wes­ten van India, ver­siert zich naar ei­gen zeg­gen graag met gou­den sie­ra­den, in­clu­sief een arm­band, ket­ting en rin­gen die hij aan el­ke vin­ger van zijn rech­ter­hand draagt. Hij kwam op het idee om een gou­den mond­mas­ker te be­stel­len, om­dat hij een an­de­re man had ge­zien met een zil­ve­ren.

“Het is een dun mas­ker met klei­ne po­ri­ën die me hel­pen ade­men”, zegt de on­der­ne­mer te­gen AFP. “Ik weet niet ze­ker of het ef­fi­ci­ënt is om me te­gen het co­ro­na­vi­rus te be­scher­men, dus ik neem ook an­de­re voor­zorgs­maat­re­ge­len.”

(MSN/Fo­to: De Stan­daard)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.