VAC­KERT HALS­BAND

Älskade Hem - - Mejlbox -

Må­na­dens brev i det här num­ret får det ljuv­li­ga hals­ban­det Victo­ria från Sa­ha­ra Sil­ver­smyc­ken. Vär­de 1 098 kr.

Skriv ett mejl till: mejl­box@als­ka­de­hem.se

el­ler skic­ka ett brev till: Äls­ka­de Hem, Box 302 10, 104 25 Stock­holm. Märk bre­vet ”Mejl­box”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.