KYLSLA­GEN MARK­NAD

Älskade Hem - - På Tapeten -

Sa­me­slöjd, mat, un­der­håll­ning – allt i vac­ker vin­termil­jö. Ett be­sök på Jok­k­mok­ks mark­nad är ett min­ne för li­vet. Årets om­gång på­går 6–8 feb­ru­a­ri, och med en ge­nom­snitt­stem­pe­ra­tur långt un­der nol­lan är var­ma klä­der ett mås­te!

Bild från Jok­k­mok­ks mark­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.