LJUV­LIGT LJUS

Ma­ri­as och Eivinds hem in­spi­re­rar till läck­ra ljus­käl­lor i rå in­du­stri­stil mix­at med mjukt pa­stell­ro­sa.

Älskade Hem - - Inspireras Av - AV JIN LA­VESSON

… FÖR BÄTT­RE BE­LYS­NING.

Rikt­ba­ra spot­lights är bra för att fram­hä­va di­na fa­vo­rit­de­tal­jer. Rik­ta dem mot din fi­nas­te tav­la el­ler ett stilleben som du tyc­ker är ex­tra vac­kert, så kom­mer blic­ken au­to­ma­tiskt dras dit.

Blan­da rik­ta­de lam­por och all­män­be­lys­ning för att få mju­ka­re över­gång­ar mel­lan ljus och skug­gor.

Sätt ljus­käl­lor­na i va­ri­e­ran­de höjd för att få en mer om­bo­nad at­mo­sfär. Runt sof­fan är det t ex bra med lågt pla­ce­rat ljus, dels för att kun­na lä­sa, dels för att ska­pa sam­hö­rig­hets­käns­la.

1 Taklam­pan Roy från EM, 499 kr. 2 Taklam­pan Ha­lo från Åh­léns, 179 kr. 3 Taklam­pan E27 från Mu­u­to, 499 kr. 4 Taklam­pa från In­dis­ka, 199 kr. 5 Taklam­pa från El­los, 999 kr. 6 Taklam­pa från Nor­dal, ca 1 650 kr. 7 Vägg­lam­pa från House Doctor, ca 1 200 kr....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.