MÅ­NA­DENS BLOGG www.craf­tandcre­a­ti­vi­ty.com

Älskade Hem - - På Tapeten -

Kre­a­ti­va He­le­na Sö­der­berg, som även dri­ver pys­sel­bu­ti­ken Ma­ke & Cre­a­te, vi­sar si­na fan­tas­tis­ka, egen­gjor­da sa­ker, och in­spi­re­rar med fyn­di­ga och vack­ra idéer.

Vil­ket är ditt bäs­ta tips på kul pys­sel att ge bort i pre­sent?

– Rita på pors­lin med en glas- el­ler pors­lins­pen­na, och ska­pa di­na eg­na uni­ka mug­gar, tall­ri­kar el­ler skå­lar. Du be­hö­ver in­te va­ra ett snil­le på att rita för att gö­ra sö­ta pric­kar el­ler gra­fis­ka möns­ter. Ex­tra fi­na pre­sent­för­pack­ning­ar el­ler in­slag­ning­ar bru­kar ock­så va­ra väl­digt upp­skat­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.