TI­DENS TEC­KEN – ME­RA MAR­MOR

Älskade Hem - - På Tapeten -

Väl­kom­men till­ba­ka! Ja, nå­got an­nat finns väl in­te att sä­ga an­gå­en­de den åter­uppli­va­de mar­mort­ren­den. In­te se­dan 80-ta­let har vi väl kun­nat se så myc­ket av det­ta ma­te­ri­al i vå­ra in­red­nings­bu­ti­ker, som nu­me­ra pry­der allt från bords­ski­vor och väg­gar till ljus­sta­kar och köks­ge­råd. Ljus­sta­ke med mäs­sings­plat­ta från Menu/asplund, 549 kr. Kan­tig ljus­sta­ke från Bloo­ming­vil­le, 199 kr. Skär­brä­da från House Doctor, ca 190 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.