FI­NA DE­TAL­JER

Älskade Hem - - Mejlbox -

Hej! På si­dan 50 i nr 9 är det fle­ra vack­ra sa­ker som det in­te står var­i­från de kom­mer. Jag und­rar över sof­fa, lam­pa och mat­ta. Jag und­rar även vil­ket nummer den be­hag­li­ga ta­pe­ten på sam­ma si­da har? Jag hit­tar kol­lek­tio­nen Mi­ne­ral men har svårt väl­ja ny­ans.

Vän­li­ga häls­ning­ar, Ma­rie

Hej Ma­rie! Vad bra att du hör­de av dig så att den här in­for­ma­tio­nen kom­mer fram! Ef­tersom bil­den var från Borå­sta­pe­ter och vi­sa­de de­ras ta­pet skrev vi näm­li­gen in­te ut var in­red­nings­de­tal­jer­na kom ifrån, men du har helt rätt i att man ju själv­klart vill ve­ta det! Så Borå­sta­pe­ter har ta­git fram in­for­ma­tio­nen till oss, och det vi­sa­de sig att de fles­ta av pro­duk­ter­na finns i bu­ti­ken Ar­til­le­ri­et som har en web­s­hop på www.ar­til­le­ri­et.se. Lam­pan Grass­hop­per är de­sig­nad av Gre­ta Gross­man, plä­den Chunky Throw är från Ce­an­nis, mat­tan är från Ch­ha­t­wall & Jons­son, sof­fan Oscar och kud­den finns hos Ar­til­le­ri­et. Ny­an­sen på ta­pe­ten he­ter Ap­ri­kos 4219 , och kom­mer från kol­lek­tio­nen Mi­ne­ral hos Borå­sta­pe­ter. Hop­pas att du hit­tar nå­got som för­gyl­ler ditt hem! Mvh, Li­na

Bild från Borå­sta­pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.