ÄLS­KA­DE HEM I FA­MIL­JEN

Älskade Hem - - Mejlbox -

Hej! Kom hem på fre­da­gen, trött ef­ter en vec­ka med myc­ket jobb. In­nan­för dör­ren låg en ny Äls­ka­de Hem­tid­ning! Fick lyc­ko­pirr i he­la krop­pen och äk­ta gläd­je spred sig från topp till tå! På lör­dags­mor­go­nen tän­de jag ljus, gjor­de lyx­igt kar­de­mum­ma­kaf­fe och sjönk ner på den mju­ka köks­sto­len med min fa­vo­rit­tid­ning nr 1. När jag se­na­re chat­ta­de li­te med älds­ta so­nens flick­vän som fick tid­nings­pre­nu­me­ra­tion av mig i fö­del­se­dags­pre­sent och nämn­de att jag satt och läs­te se­nas­te Äls­ka­de Hem så skrev hon till­ba­ka: ”Åh då mås­te jag springa ner till brev­lå­dan på en gång!” Så för­svann hon från vår kon­ver­sa­tion på da­torn! Ha­ha … Jag har köpt de fles­ta tid­ning­ar­na från star­ten och ba­ra äls­kar Äls­ka­de Hem! Helt rätt bland­ning för mig och det hit­tar jag in­te i nå­gon an­nan in­red­nings­tid­ning! Nu­me­ra är jag så klart pre­nu­me­rant och till ju­len tänk­te jag även över­ras­ka min sys­ter med en pre­nu­me­ra­tion. :) Gläd­je som kom­mer ner­dim­pan­de i brev­lå­dan en gång i må­na­den, det är lyc­ka det. Tack för den­na un­der­ba­ra tid­ning!

Kram från Kristin, som verk­li­gen Äls­kar sitt Hem! :)

Vil­ket un­der­bart mail! Som tack för att du lju­sa­de upp en regn­tung tis­dag har du bli­vit vald till Må­na­dens Brev! Tack än en gång, och häl­sa bå­de din sys­ter och din sons flick­vän! Vil­ket här­ligt gäng ni ver­kar va­ra.

Mvh, Li­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.