HÅR­FAG­RE

Älskade Hem - - Mejlbox -

Hej­san! Gil­lar tid­ning­en jät­te­myc­ket och i dag damp det nya num­ret ner i brev­lå­dan. Hm, nu blir det in­te mer jobb i dag … Såg att jul­ka­len­dern ska va­ra Bar­na He­den­hös, vil­ket jag tyc­ker myc­ket om ef­tersom jag till­ver­kar häs­ten ”Hår­fag­re” i älg­moc­ca. Åsa Al­mqvist god­kän­de den re­dan 2002 och se­dan dess har jag sytt många som sålts på mark­na­der. Så synd att Åsa själv in­te får upp­le­va årets ad­ventska­len­der. Tack för en här­lig tid­ning! Mvh, Ing­er Ma­ri­an­ne

Hej Ing­er Ma­ri­an­ne Vad fin din Hår­fag­re är! Ha­ha, al­la be­hö­ver vi ta en pa­us då och då. Tack snäl­la du för ditt fi­na mail, och hop­pas att du tyck­te om ad­ventska­len­dern! Mvh, Li­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.