GRAT­TIS MAR­GRET­HE!

Älskade Hem - - Spanar In -

I år är det 60 år se­dan den klas­sis­ka Mar­gret­he-skå­len de­sig­na­des på upp­drag av Sig­vard Ber­na­dot­te och Ac­tion Bjorns de­signstu­dio. Som en hyll­ning har ny­gam­la fär­ger där­för släppts, bl a gult, grönt och blå i de ret­ro­to­ner som an­vän­des 1954. Fint! Från 59 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.