Så TYC­KER DU

Älskade Hem - - Läsarhörnan -

På www.als­ka­de­hem.se har vi ställt frå­gan:

Vil­ka fest­duk­ning­ar äls­kar du?

Så här har du sva­rat:

28 % Vitt & stil­rent 25 % Pastell­gläd­je 22 % Vin­ta­ge­de­tal­jer & spets 13 % Kvis­tar & blad mot lin­ne­duk 12 % Ro­sor & romantik Gå in på hem­si­dan och på­ver­ka re­sul­ta­tet på må­na­dens frå­ga.

Guld­kan­tad fest­duk­ning i det här num­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.