MIX­A­DE MA­TE­RI­AL

Älskade Hem - - Spanar In -

Vå­rens sto­ra tren­der när det kom­mer till ma­te­ri­al är mäs­sing och mar­mor – så Lam­pgustaf ser till att ge oss lamp­se­ri­en Mar­b­le som kom­bi­ne­rar bå­da i ett! Lam­por­na finns i golv­ver­sion, 2 150 kr, för bor­det, 1 595 kr, till väg­gen, 1 320 kr, och för att sät­tas upp i ta­ket, 970 kr. Li­ka snygg över­allt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.