I BARNFORMAT

Älskade Hem - - Lilla Hörnan -

Bland Mi­os höst­ny­he­ter hit­tar vi fle­ra klas­sis­ka möb­ler i barnformat, till ex­em­pel den lil­la kläd­ställ­ning­en Twig­gy, som in­te ba­ra hål­ler ord­ning på klä­der­na, ut­an även fun­ge­rar som en fin in­red­nings­de­talj. Twig­gy Mi­ni kos­tar 299 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.