ALLT DU BE­HÖ­VER VE­TA OM ÄGG

Älskade Hem - - Korsord -

Egg nood­les, pick­led eggs, Scotch egg, egg piz­za, solö­ga, Pelle Jansson, tea eggs och egg custard. Äg­get har en vik­tig roll i många, här­li­ga maträt­ter och To­ve Nils­sons nya bok Ägg - re­cept och tek­nik (Na­tur & Kul­tur) är en hyll­ning den go­da, nä­rings­ri­ka och prisvärda rå­va­ran. Här får du tips på allt från hur du ko­kar ett per­fekt ägg till hur du bäst ba­kar hal­lon­marsh­mal­lows. Vär­de ca 220 kr. Lös krys­set och mejla in lös­ning­en i de gu­la fäl­ten till vinn@als­ka­de­hem.se se­nast den 21 nov . Ange namn, adress och te­le­fonnr. Skriv ” ägg ” i äm­nes­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.