EN RE­SA I TI­DEN

Älskade Hem - - Tapetguide -

Tänk på att det in­te ba­ra är mönst­ret på en ta­pet som väc­ker käns­lor, ut­an färg och struk­tur är minst li­ka vik­ti­ga. Det är fär­gen till­sam­mans med mönst­ret som gör att vi as­so­ci­e­rar nå­got till en viss tids­pe­ri­od. Gra­fisk ta­pet i grönt och vitt, 1 250 kr/rul­le, Far­row & Ball/eng­els­ka Ta­pet­ma­ga­si­net.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.