LIM­MA MED FÖR­NUFT

Älskade Hem - - Tapetguide -

Det är vik­tigt att an­vän­da rätt lim till rätt sorts ta­pet. Läs re­kom­men­da­tio­ner­na på ta­petrul­len. Ta­pet med guld­ig mar­mor­käns­la, 800 kr/rul­le, Ta­pe­to­ra­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.