Gör så här

Älskade Hem - - Skapa Doftljus -

1 Smält ljus­stum­par­na i den rost­fria kan­nan över ett vat­ten­bad. Låt in­te vatt­net storm­ko­ka. Drop­pa i doft­ol­jan när den fly­tan­de mas­san har sval­nat nå­got, an­nars duns­tar den. 2 Fäst ett gem i ena än­den av ve­ken och lägg den i bot­ten i kop­pen. Häng den and­ra än­den över pen­nan som du läg­ger över kop­pen. Fyll gla­set med ljus­mas­sa. Låt stel­na li­te och fyll på mer om den sjun­ker myc­ket. Låt lju­set se­dan stel­na helt in­nan du klip­per av ve­ken till rätt längd. 3 Stäm­nings­hö­jan­de ljus som dof­tar gott gör oss gla­da. Gör många när du än­då är i gång och ge bort någ­ra i pre­sent.

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.